Zasady planowania kampanii

Zasady planowania kampanii

Niezależnie jaki kanał komunikacyjny zostanie użyty do kampanii reklamowej, trzeba mieć świadomość, że trzeba ją dokładnie zaplanować, krok po kroku. Co raz więcej agencji marketingowych tworząc kampanię reklamową wykorzystuje różne media poprzez zastosowanie kombinacji wielu form, nośników i kanałów. Podstawowym narzędziem, którego używa się podczas realizacji danej kampanii jest mediaplan, czyli dokument opisujący charakter i zakres działań. Zanim przejdzie się do jego tworzenia, należy określić cele oraz podstawowe elementy związane z przygotowaniem strategii mediowej. Takie określenie celów pozwoli w następnym kroku wyliczyć budżet. Następnie warto zastanowić się nad sposobem mierzenia efektywności, co pozwoli na gromadzenie danych o osiąganych wynikach. Każda kampania składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie wypisuje się cele oraz precyzuje się grupę docelową. Następnie przychodzi czas na tworzenie mediaplanu. Kolejnym krokiem będzie realizacja kampanii reklamowej. Po zakończeniu akcji promocyjnej przychodzi czas na mierzenie efektywności i przechodzi się do etapu opracowania raportu z działań. Podsumowując, aby opracować dobrą strategię należy ustalenie celów kampanii reklamowej, określenie grupy docelowej, terminu kampanii, budżetu. Na końcu należy określić sposób badania skuteczności kampanii, wykorzystując niezbędne wskaźniki oceny efektywności kampanii.