Zalety product placement

Zalety product placement

Niekonwencjonalną techniką wykorzystywaną przez agencje marketingowe jest product placement. Zjawisko to polega na lokowaniu produktów w różnych nośnikach, takich jak filmy kinowe, seriale i programy telewizyjne czy sztuki teatralne. Wśród najważniejszych zalet użycia product placement są wiarygodność przekazu, nobilitację produktu, niskie koszty i duża efektywność, międzynarodowy zasięg, możliwość demonstracji specyficznych cech produktu, a także możliwość promocji produktów, których reklama jest zabroniona lub ograniczona. Mechanizm tego narzędzia polega na nawiązywaniu do produktu w środku przekazu w taki sposób, żeby on przemawiał do podświadomości odbiorcy i zachęcał do używania, nie wykorzystując tym samym bezpośredniej reklamy. Jest to bardzo sprytne rozwiązanie, ponieważ w ostatnich czasach obserwuje się zniechęcenie odbiorców do tradycyjnej reklamy. Sama reklama staje się nisko oceniana przez konsumentów wśród czynników decydujących o zakupie produktu. Tak więc product placement stał się swoistego rodzaju alternatywną formą komunikacji marketingowej w stosunku do tradycyjnej reklamy. Ta forma promocji utożsamiana jest głównie z produktami spożywczymi. Dlatego może to zachęcać potencjalnych zleceniodawców do częstszego wykorzystywania tego narzędzia marketingowego do promocji swoich usług. Produkty spożywcze promowane za pomocą product placement, mogą przekonać widza, że używane są codziennie, mogą być także lepiej odbierane niż reklamowane w „tradycyjny” sposób, a co za tym idzie – częściej kupowane.