Słowo o marketingu szeptanym

Podobno najwięcej o sobie można dowiedzieć się od innych. Wszyscy kiedyś padli ofiarą plotek, które wędrując w świat nabrały zupełnie nowego kształtu. Słowa to potężna siła, dlatego także została wykorzystana w marketingu. Jest to tak zwany marketing szeptany. Ma on na celu dotarcie ze swoim przekazem do odbiorcy za pośrednictwem bezpośredniego, uchodzącego za spontaniczny przekazu ustnego. Może on przybierać formę pozornie niewinnej rozmowy w sklepie czy opowiadania. Ta cecha w największej mierze odróżnia go od marketing relacji a niektórzy zestawiają go równo z marketingiem wirusowym jednak w praktyce jest on znacznie szerszy. Marketing szeptany może korzystać z przekazywania produktów dopiero co w prowadzonych na rynek grupie „wolontariuszy”, którzy skorzystawszy z produkt przekazują opinię na jego temat coraz szerszej grupie znajomych. Można także zatrudnić aktorów przekazujących treści informacji marketingowej przechodniom, dokonując w ten sposób nieformalnej prezentacji oraz reklamy danego produktu. Do głównych rodzajów marketingu szeptanego należą między innymi marketing wirusowy, brand blogging i community marketing. Mają one za zadanie tworzenie zabawnych i interesujących komunikatów projektowanych tak, że łatwo i bezpośrednio można je przekazać innym. Zalicza się tutaj także tworzenie blogów internetowych a także uczestniczenie w życiu blogerskim. W tym klimacie można swobodnie dzielić się informacjami o danym produkcie. Wspiera się także małe społeczności dzielące się opiniami i zainteresowaniem daną marką poprzez np. fankluby.