Polskie Stowarzyszenie Marketingu

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB istnieje już od 1995 roku i jest organizacją non-profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Jego misją jest integracja środowiska, oraz promocja najlepszych rynkowych praktyk. Poprzez współpracę chce tworzyć optymalne warunki dla rozwoju marketingu bezpośredniego i interaktywnego w zgodzie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej. Ponadto stara się wspierać tradycyjne i nowoczesne kanały komunikacji bezpośredniej. Dąży do uznania marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym. Wspiera również dialog pomiędzy konsumentami, przedsiębiorcami, organizacjami charytatywnymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz instytucjami państwowymi. Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską, zapoznać się ze statutem, kodeksem etycznym, regulaminem Listy Robinsona oraz zaakceptować ich treść. Deklarację członkowską należy wysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście. Następnie należy wpłacić wpisowe w wysokości 1000 zł oraz opłacić składkę członkowską. Jej wysokość uzależniona jest od rocznego obrotu danej firmy. SMB zajmuje się również organizacją szkoleń, które obejmują najważniejsze aspekty komunikacji marketingu zintegrowanego. Ich tematyka dotyczy między innymi narzędzi i technik, baz danych, kampanii marketingowych, mediów interaktywnych czy też telemarketingu. Samo stowarzyszenie uczestniczy w akcji edukacyjnej jaką jest Akademia Komunikacji Marketingowej.