Efektywne kampanie reklamowe

Badania efektywności reklamy pozwala na zminimalizowanie ryzyka podejmowanych działań marketingowych oraz stwarza większe możliwości dotarcia do wybranej grupy docelowej. Przed podjęciem wszelkich zadań należy wyodrębnić kilka czynników, które będą pomocne przy dokonywaniu oceny. Przeprowadza się również analizę wpływu wszystkich zmiennych z kampanią reklamową na wyniki sprzedaży określonego produktu. Wyniki badań pozwalają na uzyskanie szeregu informacji, które są istotne ze względu na możliwość rozwoju marki, przyczynić się do zwiększenia sprzedaży oraz osiągnąć jak najwyższy zwrot inwestycji w kampanie reklamowe. Powinno się obserwować następujące statystki kosztów: reklamy na tysiąc potencjalnych klientów, do których dociera dany środek przekazu, procentu odbiorców, którzy zauważyli promocję reklamową, liczby zapytań handlowych, które spowodowane są prowadzoną kampanią reklamową. Tak naprawdę istnieje wiele metod, które analizują efektywność kampanii. Ich wybór trzeba dostosować do własnych potrzeb. W badaniu dokonuje się oceny pewnych aspektów. Mogą to być przekazywana wiedza w kampanii pożądanych zachowań, znajomości hasła reklamowego, zapamiętanie logo reklamowanego produktu, jego opakowania, kolorystyki. Analizie poddawana jest także skuteczność oddziaływania na odbiorców, dla których jest ona przeznaczona. Przeprowadza się również badanie efektywności kampanii reklamowej w całej populacji, by wyniki skonfrontować z zauważalnością w grupie docelowej na tle całego społeczeństwa.

Czytaj dalej

Kreowanie wizerunku firmy

Współczesne firmy korzystają z pomocy profesjonalnych agencji marketingowych, które budują wizerunek przedsiębiorstwa. Taki zbudowany obraz pozwoli na identyfikację oraz wyróżnienie spośród firm konkurencyjnych. Proces kreowania wizerunku firmy można zazwyczaj dzieli się na kilka etapów: ocenę sytuacji wyjściowej, planowanie, realizację, kontrolę oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań. W skład systemu identyfikacji wizualnej wchodzą – logo firmy, kolory firmowe, symbole dekoracyjne, wizytówki, identyfikatory, materiały reklamowe (foldery, ulotki, teczki), oznakowanie środków transportu, ubiór pracowników, szyldy reklamowe i wiele innych elementów. Warto pamiętać, że wizerunek firmy powinien być dobrany do specyfiki przedsiębiorstwa i być zgodny z wizją i strategią działania oraz przede wszystkim być zrozumiałym dla otoczenia. Kształtowanie wizerunku jest procesem ciągłym i długotrwałym. Należy również mieć świadomość, że zbudowane zaufanie klientów bardzo szybko można stracić, dlatego trzeba dokładnie przemyśleć wszystkie działania. Wykreowany wizerunek firmy pozwoli na wyróżnienie od konkurentów oraz ukształtuje reputację oraz wpłynie na to w jaki sposób będą nas postrzegać – dostawcy, klienci, społeczeństwo. Przedsiębiorstwo musi stworzyć swoją własną tożsamość, pod którą ukryte jest ni tylko logo, ale także jej charakter. Poprzez zbudowanie wiarygodne marki można zyskać szacunek i zaufanie firmy, a w konsekwencji sukces. Podsumowując powyższą treść, w gruncie rzeczy chodzi oto, by wywrzeć jak najlepsze pierwsze wrażenie na odbiorcy.

Czytaj dalej

Słowo o marketingu szeptanym

Podobno najwięcej o sobie można dowiedzieć się od innych. Wszyscy kiedyś padli ofiarą plotek, które wędrując w świat nabrały zupełnie nowego kształtu. Słowa to potężna siła, dlatego także została wykorzystana w marketingu. Jest to tak zwany marketing szeptany. Ma on na celu dotarcie ze swoim przekazem do odbiorcy za pośrednictwem bezpośredniego, uchodzącego za spontaniczny przekazu ustnego. Może on przybierać formę pozornie niewinnej rozmowy w sklepie czy opowiadania. Ta cecha w największej mierze odróżnia go od marketing relacji a niektórzy zestawiają go równo z marketingiem wirusowym jednak w praktyce jest on znacznie szerszy. Marketing szeptany może korzystać z przekazywania produktów dopiero co w prowadzonych na rynek grupie „wolontariuszy”, którzy skorzystawszy z produkt przekazują opinię na jego temat coraz szerszej grupie znajomych. Można także zatrudnić aktorów przekazujących treści informacji marketingowej przechodniom, dokonując w ten sposób nieformalnej prezentacji oraz reklamy danego produktu. Do głównych rodzajów marketingu szeptanego należą między innymi marketing wirusowy, brand blogging i community marketing. Mają one za zadanie tworzenie zabawnych i interesujących komunikatów projektowanych tak, że łatwo i bezpośrednio można je przekazać innym. Zalicza się tutaj także tworzenie blogów internetowych a także uczestniczenie w życiu blogerskim. W tym klimacie można swobodnie dzielić się informacjami o danym produkcie. Wspiera się także małe społeczności dzielące się opiniami i zainteresowaniem daną marką poprzez np. fankluby.

Czytaj dalej

Marketing relacyjny

Często przywiązujemy się do określonej marki, nie ważne czy jest to producent odzieży, aut a może butów. Korzystamy z oferty zaufanych producentów co spokojnie można nazwać lojalnością. Zjawisko to zostało wykorzystane przez tak zwany marketing relacyjny, partnerski. Aby właściwie przedstawić jego założenia należy odwołać się do pojęcia nadrzędnego w stosunku do lojalności a jest nim relacja. Nawiązując do filozofii relacja musi mieć dwa podmioty ponieważ z definicji nie może ona istnieć w oparciu tylko o jeden podmiot. Tak więc marketing relacyjny można zdefiniować jako konsekwentne komunikowanie się klientów indywidualnych na temat formy produktu czy usługi mające na celu ciągły rozwój długoterminowej relacji korzystnej dla obu stron. W tym przypadku punkt ciężkości przesuwa się z transakcji wymiennych w stronę kreowania więzi z klientem tak aby go jak najdłużej zatrzymać z tego powodu marketing relacyjny bywa porównywany marketingiem bezpośrednim. Jednak odróżnia go to, że najsilniej jest związany z marketingiem usług oraz często występuje w podobny kontekście co marketing interaktywny. W obu przypadkach bardzo ważne jest podtrzymywanie długoterminowych więzi z konsumentem. Najważniejsza jest tutaj zmiana filozofii marketingowej związanej z orientacją firmy na rynku. Konsumenci dokonują wyboru na podstawie emocji nie mających nic wspólnego z racjonalną analizą. Jeżeli mamy pozytywne emocje związane z marką to po prostu ją wybieramy i polecamy innym. Jednak najpierw musi powstać taka pozytywna relacja, nigdy natomiast nie dzieję się odwrotnie.

Czytaj dalej
Strona 4 z 7« Pierwsza...23456...Ostatnia »