Studia marketing i zarządzanie

Studia marketing i zarządzanie

Jeśli ktoś zastanawia się nad karierą w świecie marketingu swoją ścieżkę edukacyjną powinien skierować właśnie w tym kierunku. Studia wyższe z zakresu marketingu są jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie. Uczą i wypracowują umiejętność sprawnego planowania i organizowania zadań przedsiębiorstwa. Aby jednak nabyć takie kwalifikacje, wcześniej trzeba zaznajomić się ze specjalistyczną wiedzą o mechanizmach rządzących zachowaniem rynku i klientów, dostosowane do strategii firmy oraz do zmieniającego się otoczenia. Marketing i zarządzanie pozwalają na dostarczanie praktycznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia biznesu. Dodatkowo zarządzanie marketingiem pozwala na analizę, planowanie, wykonywanie i kontrolę przyjętych programów marketingowych. Absolwent kierunku zarządzanie i marketing przygotowany jest do pełnienia funkcji generalnego menadżera w przedsiębiorstwie, jak i w administracji publicznej, która zajmuje się wykonywaniem zadań prowadzących do sukcesu przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że ukończenie samych studiów, to dopiero początek torowania drogi do budowania kariery w świecie marketingu. Aktualny rynek pracy wymaga bardzo wiele od młodych osób. I zdecydowanie nie jest to sama wiedza, to także praktyka, to udział w wielu inicjatywach studenckich, praktykach, warsztatach, szkoleniach. Dlatego planują swoją karierę nie należy poprzestać na samej nauce, ale także wyrobić w sobie umiejętności, dzięki którym zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać w praktyce.

Czytaj dalej

Lounching kluczem do sukcesu

Lounching kluczem do sukcesu

Lounching produktów znany jest od niedawna. Najczęstszym problemem, z jakim borykają się agencje reklamowe jest wymyślenie sposobu na poinformowanie rynku, o tym, że pojawiło się coś nowego. Sprawić, by konsumenci dostrzegli nowy produkt i atuty w stosunku do konkurencji. Pierwszym etapem jest odpowiedni projekt opakowania, który ma zachęcić klienta do sięgnięcia po niego na sklepowej półce. I tutaj zaczyna się rola agencji, która przygotowuje grunt pod wejście nowego produktu. Tradycyjna reklama i akcje konsumenckie obecnie są bardzo drogie, a inwestycja ta często jest nieopłacalna, gdyż nie przynosi zamierzonych rezultatów. Aktualnie konsument czeka na coś wyróżniającego dany produkt spośród ogromu treści promocyjnych. Czegoś, co zwróci jego uwagę, zaintryguje, zatrzyma na chwilę. Dlatego skutecznym kanałem komunikacyjnym okazują się media społecznościowe. Strategie launchingowe wykorzystują serwisy społecznościowe. Ich wybór uzależniony jest od grupy odbiorców, do której ma się zamiar dostrzeć. Obecnie największym takim portalem jest facebooka. Pozwala on na dotarcie i wypromowanie produktu szerokiej grupie osób. Tak stało się między innymi przy ponownym wprowadzaniu na rynek znanej na polskim rynku marki Frugo. Social media stwarzają wiele możliwości. W tym konkretnym przypadku chodzi, o poinformowanie, że produkt wchodzi na rynek, jednocześnie pozwalając uczestniczyć konsumentom w tym procesie (np. poprzez możliwość wyboru nazwy produktu). Dzięki temu marka zyskuje grupę odbiorców, która będzie się utożsamiała z nowym produktem.

Czytaj dalej

Crowdsourcing a skuteczny marketing

Crowdsourcing a skuteczny marketing

Poprawa efektywności działań marketingowych wiąże się z ciągłymi poszukiwaniami innowacyjnych i atrakcyjnych technik, narzędzi, sposobów czy rozwiązań. Jednym z nich jest tytułowy crowdsourcing, który polega na odwoływaniu się do opinii i wiedzy użytkowników, angażowanych w działania ukierunkowane na rozwój danej marki. Dlatego agencje marketingowe radzą się ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie bądź też pasjonatów. Udowodniono, że ich opinie często okazują się bardzo pomocne w działaniach marketingowych. Wykorzystanie takiego rozwiązania jest korzystne zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich firm, dlatego technikę crowdsourcingu coraz częściej włącza się do kampanii reklamowych. Współpraca między zwykłymi ludźmi a specjalistami od promocji i reklamy może okazać się korzystna dla obu zaangażowanych stron. Powstające pomysły często są kreatywne, oryginalne, a przede wszystkim trafione. Wynika to najczęściej z osobistego doświadczenia ludzi korzystających z danej marki, będąc jednocześnie jej sympatykami. Wśród korzyści wynikających z zastosowania technik crowdsourcingu wymienia się rozwiązywanie problemów przy względnie niskich kosztach. Poprzez słuchanie społeczności, firmy zyskują wgląd do pragnień i potrzeb klienta. Ponadto społeczności może poczuć, że współtworzy markę, co konsekwencji potęguje poczucie posiadania poprzez posiadanie swojego wkładu w procesie tworzenia. Zawansowaną formą crowdsoucingu jest ARTcrowdsoursing, w którym społecznością, do której marka kieruje przekaz, są przedstawiciele różnych dziedzin sztuki: graficy, filmowcy, dźwiękowcy, copywriterzy, malarze oraz architekci.

Czytaj dalej

Marketing terytorialny a facebook

Marketing terytorialny a facebook

Marketing jest bardzo rozbudowaną dziedziną wiedzy. Występuje też wiele jego rodzajów. W klasycznych koncepcjach interpretuje się go jako proces zarządzania, który polega na rozpoznawaniu, przewidywaniu i zaspakajaniu potrzeb klientów z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Skupmy się jednak na marketingu terytorialnym, procesie realizowanym przez społeczności lokalne, organizacje publiczne a czasami agencje marketingowe, których głównym celem jest wspieranie rozwoju ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego i kulturowego danego regionu. Ten rodzaj marketingu rozwinął się wraz ze wzrostem konkurencji i współzawodnictwa pomiędzy poszczególnymi regionami, co niejednokrotnie umożliwia im pozyskiwanie czynników rozwoju perspektywicznego. Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami przez marketing terytorialny są media społecznościowe, które ze względu na ogromny zasięg wśród użytkowników pozwalają na realizowanie zadań wizerunkowych. W tym celu wykorzystuje się między innymi facebooka, który umożliwia dostarczanie informacji na temat realizowanych projektów w danym regionie oraz przedstawianie danego regionu terytorialnego w atrakcyjnej oprawie. Wykorzystywanie portali społecznościowych w strategiach marketingu terytorialnym pozwala na zwiększanie wiedzy, a tym samym świadomości odbiorców na temat przedsięwzięć i inicjatyw realizowanych w ramach danego regionu, co pomaga również w budowaniu wirtualnej społeczności. Ponadto kształtują wizerunek regionu jako okolicy, a więc obszaru o unikalnych dla siebie cechach społeczeno-ekonomicznych.

Czytaj dalej
Strona 2 z 712345...Ostatnia »