Marketing relacyjny

Często przywiązujemy się do określonej marki, nie ważne czy jest to producent odzieży, aut a może butów. Korzystamy z oferty zaufanych producentów co spokojnie można nazwać lojalnością. Zjawisko to zostało wykorzystane przez tak zwany marketing relacyjny, partnerski. Aby właściwie przedstawić jego założenia należy odwołać się do pojęcia nadrzędnego w stosunku do lojalności a jest nim relacja. Nawiązując do filozofii relacja musi mieć dwa podmioty ponieważ z definicji nie może ona istnieć w oparciu tylko o jeden podmiot. Tak więc marketing relacyjny można zdefiniować jako konsekwentne komunikowanie się klientów indywidualnych na temat formy produktu czy usługi mające na celu ciągły rozwój długoterminowej relacji korzystnej dla obu stron. W tym przypadku punkt ciężkości przesuwa się z transakcji wymiennych w stronę kreowania więzi z klientem tak aby go jak najdłużej zatrzymać z tego powodu marketing relacyjny bywa porównywany marketingiem bezpośrednim. Jednak odróżnia go to, że najsilniej jest związany z marketingiem usług oraz często występuje w podobny kontekście co marketing interaktywny. W obu przypadkach bardzo ważne jest podtrzymywanie długoterminowych więzi z konsumentem. Najważniejsza jest tutaj zmiana filozofii marketingowej związanej z orientacją firmy na rynku. Konsumenci dokonują wyboru na podstawie emocji nie mających nic wspólnego z racjonalną analizą. Jeżeli mamy pozytywne emocje związane z marką to po prostu ją wybieramy i polecamy innym. Jednak najpierw musi powstać taka pozytywna relacja, nigdy natomiast nie dzieję się odwrotnie.