Marketing mix- co to takiego

Ten chwytliwy slogan łączy w sobie szczególnie ważne elementy marketingu. Działa on, jako spójny, zintegrowany system wywierający wpływ na zjawiska rynkowe. Wyróżniamy kilka koncepcji marketingu-mix, ale skupimy się tutaj na tej najbardziej popularnej, czyli tak zwanym „4P”. Skrót pochodzi od czterech angielskich słów, tj. price(cena), product (produkt), place( dystrybucja) i promotion(promocja). Koncepcja została zaproponowana przez McCarthy’ego. Przy analizowanie produktu zwracamy uwagę na jakość, markę, opakowanie czy długość okresu gwarancyjnego. Natomiast w przypadku ceny będącej punktem widzenia nabywców oraz wynagrodzeniem dla producentów analizę prowadzi się poprzez politykę cenową tzn. czy koszty i cena są konkurencyjne czy też nie. Jeżeli chodzi o dystrybucję to zajmuje się ona sposobem rozmieszczenia gotowych produktów na rynku oraz zaoferowanie ich do sprzedaży. Ostatni element to promocja, do której zaliczamy wiele elementów takich jak: reklama, public relations, sponsorowanie czy też sprzedaż osobista. Promocja jest najbardziej rozbudowanym elementem marketingu-mix i oferuje wiele różnych dróg postępowania. Producent może zastosować jedynie reklamę, która jest płatną i bezosobową formą promocji skierowaną głównie do masowego odbiorcy. Jeżeli natomiast produkt tego wymaga można większą wagę przyłożyć do utrzymywania dobrych stosunków pomiędzy firmą a jej bezpośrednim otoczeniem. Przy produktach tego wymagających inwestuje się w sprzedaż osobistą umożliwiającą stały kontakt producenta z rynkiem.