Crowdsourcing a skuteczny marketing

Crowdsourcing a skuteczny marketing

Poprawa efektywności działań marketingowych wiąże się z ciągłymi poszukiwaniami innowacyjnych i atrakcyjnych technik, narzędzi, sposobów czy rozwiązań. Jednym z nich jest tytułowy crowdsourcing, który polega na odwoływaniu się do opinii i wiedzy użytkowników, angażowanych w działania ukierunkowane na rozwój danej marki. Dlatego agencje marketingowe radzą się ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie bądź też pasjonatów. Udowodniono, że ich opinie często okazują się bardzo pomocne w działaniach marketingowych. Wykorzystanie takiego rozwiązania jest korzystne zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i niewielkich firm, dlatego technikę crowdsourcingu coraz częściej włącza się do kampanii reklamowych. Współpraca między zwykłymi ludźmi a specjalistami od promocji i reklamy może okazać się korzystna dla obu zaangażowanych stron. Powstające pomysły często są kreatywne, oryginalne, a przede wszystkim trafione. Wynika to najczęściej z osobistego doświadczenia ludzi korzystających z danej marki, będąc jednocześnie jej sympatykami. Wśród korzyści wynikających z zastosowania technik crowdsourcingu wymienia się rozwiązywanie problemów przy względnie niskich kosztach. Poprzez słuchanie społeczności, firmy zyskują wgląd do pragnień i potrzeb klienta. Ponadto społeczności może poczuć, że współtworzy markę, co konsekwencji potęguje poczucie posiadania poprzez posiadanie swojego wkładu w procesie tworzenia. Zawansowaną formą crowdsoucingu jest ARTcrowdsoursing, w którym społecznością, do której marka kieruje przekaz, są przedstawiciele różnych dziedzin sztuki: graficy, filmowcy, dźwiękowcy, copywriterzy, malarze oraz architekci.