Cel badań marketingowych

Cel badań marketingowych

Badania marketingowe to złożony proces działania służący gromadzeniu informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowej. Umożliwia to zminimalizowanie ryzyka podjęcia złych działań i pozwalają na identyfikacje potrzeb i oczekiwań konsumenta. Zanim zacznie się badania należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Co produkować? Na jakim rynku lokować własny produkt? Jak prowadzić sprzedaż? Jak prawidłowo wyznaczyć kanały dystrybucji? Jakie przyjąć kryteria oceny efektywności nakładów na badania marketingowe. Funkcje takich badań są następujące – opisowa, ukazuje otoczenie rynku, wyjaśniająca, pokazuje przyczyny i zależności zaistniałej sytuacji i prognostyczna, która przewiduje przyszłość na podstawie dotychczasowego przebiegu zdarzeń. W gospodarce rynkowej i konkurencyjnej większość decyzji podejmowana jest w sytuacji niepewności, w której trudno jest prognozować przyszłe zdarzenia bez posiadania szczegółowych informacji. Stopień ryzyka osiągnięcia celów zależy od posiadania odpowiednich danych. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, z tego, że badania marketingowe nie wyeliminują całego ryzyka, ale znaczenie je ograniczą. Badania takie mają głównie zastosowanie w planowaniu działań marketingowych dotyczących danego produktu. Mogą one również rozwiązać problemy związane z nagłym spadkiem sprzedaży danej usługi, a także pozwalają obserwować zmiany zachodzące na rynku. Najczęściej wykonuje się badania stałe, okresowe, sporadyczne, uzależnione od regularności ich przeprowadzania.