Audyt komunikacji marketingowej

Audyt komunikacji marketingowej

To nowy projekt, którego głównym celem jest zmierzenie skuteczności i efektywności działań promocyjnych i wizerunkowych, by w kolejnym kroku móc wskazać odpowiednie rozwiązania doradcze. Projekt badawczy realizowany jest przez Instytut Monitorowania Mediów, MillwardBrown SMG/KRC oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Specjaliści i eksperci połączą swoje siły, by stworzyć projekt, który umożliwi przeprowadzenie kontroli dotychczasowego wizerunku firm i efektów działań promocyjnych. Dodatkowo autorzy pragną wskazać pola do optymalizacji strategii działań oraz kosztów z nią związanych. Takie badanie ewaluacyjne pozwala sprawdzić zgodność oficjalnej strategii, stopień osiągnięcia założonego celu. Sam projekt koncentruje się również na analizie efektów mediowych i na badaniach w grupach docelowych. Celem projektu jest również upowszechnienie pełnego i wielowymiarowego model pomiaru w public relations. Oferta ta powstała z myślą o firmach i instytucjach, którym zależy przede wszystkim na niezależnej ocenie oraz na podsumowaniu efektów działań promocyjno-informacyjnych. Zespoły badawcze Audytu komunikacji marketingowej oferują również swoją pomoc i doradztwo firmom, które wkraczają dopiero na rynek albo opracowują nową strategię marketingową. Ten nowo powstały projekt pozwoli na usystematyzowanie wiedzy z zakresu marketingu oraz tworzeniu efektywnych strategii, dzięki czemu firmy będą mogły rozwijać swoje usługi, zaspokajać potrzeby klientów i przynosić zyski. Więcej informacji dostępnych jest na stronie głównej AKM.